Hytaý Günorta-Gündogar Aziýa ugradylýar

Gysga düşündiriş:

FCL ýa-da LCL bolsun, hyzmatymyz Günorta-Gündogar Aziýanyň hemme ýerine baryp ýetýär, pikap, ammar, konsolidasiýa, gümrük taýdan resmileşdirmek, import tölegini (salgyt) tölemek we eltip bermek ýaly ähli prosese üns berýäris.Diňe iberiş bron görnüşini dolduryň we gaplama sanawyny we täjirçilik hasap-fakturasyny bize beriň, ýük daşamakdaky ähli kynçylyklardan we kynçylyklardan halas edýäris, şeýlelik bilen esasy işiňize has köp wagt we güýç sarp etmäge mümkinçilik berýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Hytaý-Günorta-Gündogar Aziýa gapy-gapy daşamak

ASEAN-a agza ýurtlara gapy-gapy hyzmaty

China to SouthEast Asia shipping

Deňiz ýükleri Hytaýdan Günorta-Gündogar Aziýa ýurtlaryna / ASEAN agza ýurtlara iberilmegi

Bir sitata

Bir nokatly hyzmat

Gizlin töleg ýok

Hasssyz

Singapur

500KG: 1CBM (LCL üçin)

GST 7% -den başga

Malaýziýa

500KG: 1CBM (LCL üçin)

Port Klang, Pasir Gudang, Kuala-Lumpur, Kota Kinabalu we ş.m.

Filippinler

Esasan Manila

Indoneziýa

Esasan Jakartada

Taýland

Esasan Bangkok


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň